Mann dømt for hatefulle Facebook-ytringer mot transperson

Høyesterett opprettholder dommen mot en mann som skrev nedsettende karakteristikker av en transperson på Facebook.

  • NTB
Publisert: Publisert:

Fornærmede i saken hadde skiftet juridisk kjønn fra mann til kvinne og endret navn. I 2021 kalte tiltalte henne blant annet for en «pervers mannegris med syke fantasier», og skrev at det var uforståelig for ham at myndighetene fortsatt tillot henne å ha omsorgen for barna.

Høyesterett opprettholdt dommen, men nedjusterte straffen noe til betinget fengsel i 15 dager og en bot på 15.000 kroner.

Avgjørelsen er den første fra Høyesterett om hatefulle eller diskriminerende ytringer basert på en persons kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

I dommen slår Høyesterett fast at terskelen for straff er lik for alle gruppene som er vernet etter straffelovens paragraf 185 om hatefulle ytringer.

Publisert: