Lege i Flekkefjord frifunnet for feilbehandling

En lege som var tiltalt for feilbehandling av en pasient ved sykehuset i Flekkefjord i 2019, er frifunnet i Agder tingrett.

Legen som var tiltalt for feilbehandling i Flekkefjord i 2019, er frifunnet i Agder tingrett.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Rettens flertall – to meddommere – konkluderte med at legen har opptrådt uforsvarlig og uaktsomt, men ikke grovt uaktsomt. Dermed ble sykehuslegen frifunnet, skriver Lister24.

– Retten kan ikke se at tiltalte med viten og vilje utførte sitt arbeid i strid med kravene til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp, heter det i dommen fra Agder tingrett, ifølge NRK.

Den 56 år gamle mannen var tiltalt for brudd på helsepersonelloven etter en feiloperasjon i 2019.

Tiltalte arbeidet i elleve år som overlege i ortopedi, uten å være ortoped og har vært involvert i en rekke feiloperasjoner på Sørlandet de siste årene. Hittil har rundt 60 pasienter fått innvilget erstatning, og 160 pasienter har klaget til Norsk pasientskadeerstatning, ifølge NRK.

Sørlandet sykehus får sterk kritikk i dommen.

– Meddommerne finner å kunne sterkt kritisere sykehuset for den vedvarende rutinesvikt med mangelfulle rutinebeskrivelse som ledet til at tiltalte i stor grad fikk arbeide uten klare rammer og tydelige begrensninger.

Mannen er fratatt autorisasjonen som lege i Norge. Han har bodd i Tyskland de siste to årene og møtte ikke opp i retten.

Publisert: