Landbruksministeren stiller seg bak Helgesen i ulvesaken

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) sier han samarbeider med miljøminister Vidar Helgesen (H) for å finne ut om det er mulig å skyte flere ulv.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) sier regjeringens mål er å følge opp bestandsmålet for ulv og sikre at det kan være dyr på beite i områder som er satt av til dette.
  • NTB
  • Gunnhild Hokholt Bjerve
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

Fremskrittspartiet har blitt anklaget for å forholde seg tause i ulvedebatten, men Dale svarte fredag på et spørsmål fra Senterpartiets Geir Pollestad. Han ville vite om Dale er fornøyd med Helgesens oppfølging av Stortingets ulvevedtak.

Dale skriver at regjeringen har en klar ambisjon om å følge opp bestandsmålet som Stortinget har fastsatt.

– Jeg er opptatt av å gjøre videre vurderinger av vårt handlingsrom for uttak, og jeg vil samarbeide med statsråd Helgesen for å bidra til minst mulig risiko for beitenæringene, skriver Dale.

Han skriver videre at han vil jobbe for at beitenæringen kan ha dyr på beite i beiteprioriterte områder.

Ulike Konklusjoner

Dale gjentar at hans departement og Klima- og miljødepartementet konkluderte ulikt når det gjelder hvor stort skadepotensialet ulvebestanden utgjør. De ulike vurderingene ble sendt til lovavdelingen i Justisdepartementet, som sa seg enig med miljødepartementet: Skadepotensialet er ikke stort nok til å tillate å felle mer enn 15 ulv. Lokale rovviltnemnder ønsket å felle til sammen 47 ulv.

Dale viser videre til at regjeringen har varslet lavere terskel for å skyte ulv før beitesesongen og styrke arbeidet med å dokumentere skadepotensial gjennom radiomerking.

Justisministeren taus

Nyutnevnt justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) avstår på sin side fra å svare når SVs Heikki Eidsvoll Holmås vil vite om miljøministeren har feiltolket vurderingene fra Justisdepartementets lovavdeling om lisensfelling av ulv.

Frp-statsråden skriver i sitt svar at lovavdelingen opptrer uavhengig og at uttalelser ikke forelegges politisk ledelse.

– På denne bakgrunn finner jeg det prinsipielt ikke riktig å uttale meg om forståelsen av lovavdelingens uttalelse, anfører han.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad kritiserte Frp i forrige uke for å skygge unna ulvedebatten og «gjemme seg i skjørtene til statsministeren».

Publisert: