70 millioner kroner til asfaltering

Tirsdag legger samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) 70 millioner kroner ekstra på bordet til asfaltering av riksveiene. Men det rekker kun til 10 mil.