Ingen pensjon til fanger uten lovlig opphold

Det vil ikke lenger være mulig å sone seg til pensjonsrettigheter i norske fengsler for utenlandske kriminelle som er ulovlig i Norge.