Fagereng får 3 millioner i oppreisning fra staten

Anne-Grete Fagereng (66) og Justisdepartementet har i Oslo tingrett inngått et forlik på drøyt 3 millioner kroner i oppreisning fordi hun ble urettmessig dømt på 1990-tallet.