Staten vil legge kriseplan for Kautokeino

Regjeringen erkjenner de store sosiale— og ledighetsproblemene Kautokeino kommune står overfor og er rede til å gå inn med levekårstiltak i kommunen.