Prosjektilene sentrale bevis

Prosjektilene som ble funnet i de avdøde på Orderud gård er megetsentrale bevis for påtalemyndigheten i straffesaken mot LarsGrønnerød, Kristin Kirkemo Haukeland, Per Orderud og VeronicaOrderud.