Advokatforeningen vil ha lydbånd i retten

Advokatforeningen mener det svekker rettssikkerheten at det ikke er tilbud om lydbåndopptak av rettsforhandlinger i alle landets domstoler.