Dagbladet anker Schjenken-dommen

Avisa Dagbladet anker dommen i Schjenken-saken inn for Høyesterett. Dagbladet ble i lagmannsretten dømt til å betale tidligere ambulansesjåfør Erik Schjenken 200.000 kroner i oppreisning.