- Hold an

Statsråd og nestleder i KrF, Einar Steensnæs, vil prøve å forhindre at stortingsvalget 2005 blir en debatt for eller imot norsk EU-medlemskap.