Slakter konkurranseutsettingen

Det er mange eksempler på at konkurranseutsetting ikke kommerforbrukerne til gode. Det hevder samfunnsforsker Didrik Seip.