PST vil bli mer åpne

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil gjennom mer åpenhet rundt sitt arbeid øke tilliten og troverdigheten blant folk.