Brannvesenet vurderte å stenge sykehus

Brann— og redningsetaten har vurdert å stenge deler av Oslo universitetssykehus fordi rømningsveiene er for dårlige.