• Scanpix

Vil kreve norskeksamen av innvandrere

Innvandrere må ta dobbelt så mange timer norskopplæring som i dag – og bestå eksamen før de får statsborgerskap, foreslår Arbeiderpartiets integreringsutvalg.