Økokrim kan felle Navarsete

Lederen av Sps valgkomité erkjenner at Økokrims konklusjon i partistøttesaken kan påvirke Liv Signe Navarsetes rolle som Sp-leder.