Fiskebåtrederne tror regjeringen vil gi evige kvoter

Fiskebåtrederne er skuffet over at Høyesterett gir staten rett til å tidsbegrense sammenslåtte fiskekvoter, men setter sin lit til at den nye regjeringen igjen vil gi evigvarende rettigheter.