• spdc4c82.jpg Magelssen svarer bekreftende på spørsmål om lærere som er sterkt uenig i pensum bør kunne fritas for undervisning.

Forsker vil ha reservasjonsrett for lærere og politi

Politifolk bør kunne reservere seg mot å gripe inn mot demonstranter de er enige med, sier etikkforsker Morgen Magelssen. Han vil gi alle yrker reservasjonsrett så langt det lar seg gjøre.