Innbruddsbølge rammer næringslivet

Stadig flere gullsmeder, urmakere og optikere rammes av innbrudd, viser tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).