Stort behov for besøksvenner

Røde Kors ønsker flere besøksvenner. Behovet er stort, langt større enn kapasiteten tilsier.