Vårt Land inn i Dagsavisen

Dagsavisen og Mediehuset Vårt Land inngår samarbeid på eiersiden. Forhandlingene er inne i en avsluttende fase, opplyser konsernsjef Helge Simonnes i Mediehuset Vårt Land.