• Regjeringen foreslår i en fersk stortingsmelding å innføre nasjonale prøver i norsk, engelsk og matematikk på niende trinn.

– SV gjør dårlige elever enda dårligere