• Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen (Sp) vil ha strengere boplikt.

– Skjerping av boplikt - et fortidsgufs