• Scanpix

Historisk godt oppgjør for pensjonister og uføre