Ingen kvinner i mange styrer med statlige eierinteresser