Biskop ber dommere slutte å vie homofile

Biskop Olav Skjevesland ber i et brev til Domstoladministrasjonen om at dommere slutter å vie homofile par i kirkerommet.