Frikjenner Oppegård kommune for korrupsjonsmistanker

Advokatfirmaet G-Partner A/S frikjenner Oppegård kommune for påstander om korrupsjon i sitt forhold til Siemens.