Erna Solberg starter gjenåpningen av Norge

Se regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen 13. april.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er 533 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

De som stiller fra regjeringen, er statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Saken oppdateres med viktige punkter underveis.

Vil starte med gjenåpningen

Statsminister Erna Solberg forteller at regjeringen vil starte gjenåpningen av Norge og reverser tiltakene som kom før påske. Reverseringen vil gjelde fra fredag, men dette vil ikke ha innvirkning lokale tiltak.

– Vi starter denne uken gjenåpningen av store deler av Norge, sier Solberg.

Nasjonalt skjenkestopp oppheves

Her er de viktigste tiltakene som kom under pressekonferansen:

 • Fra fredag kan man skjenke alkohol frem til klokken 22 der det er matservering.
 • Avstandsanbefalingen reduseres fra 2 til 1 meter. Det vil imidlertid være krav til 2 meters avstand mellom grupper på enkelte arrangementer.
 • Regjeringen åpner for at studenter i områder uten høy smitte får mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken.
 • Samme regler vil heretter gjelde for barn som driver med kulturaktiviteter som for dem som er i barneidretten. Det betyr flere tilskuere på arrangementer.

Tre grunner til gjenåpning

Statsministeren sier det er tre grunner til at hun føler seg trygg på å starte gjenåpningen av Norge nå.

– Da jeg redegjorde for Stortinget sa jeg at vi ville basere oss på data ikke datoer når vi skulle åpne opp, og vi er nå der at vi kan gjennomføre første steg av gjenåpningsplanen, sier Solberg.

Det er utviklingen i smittesituasjonen og sykdomsbyrden, kapasiteten i helsevesenet og antallet som er vaksinert som gjør at Solberg-regjeringen nå vil åpne opp.

– Tiltakene som ble innført før påske synes å ha god effekt. Derfor reverserer vi disse tiltakene nå fra og med fredag, sier Solberg.

Problemene med J & J-vaksinen har liten påvirkning på gjenåpningen

Statsministeren sier at det vil ta lengre tid før alle er vaksinert hvis vi ikke kan bruke Johnson & Johnson-vaksinen.

Men det at Johnson & Johnson tirsdag varsler at de utsetter utrullingen av vaksinen i Europa mens mulige bivirkninger granskes, påvirker ikke gjenåpningsplanen i Norge, sier Solberg.

Vurderer neste trinn i gjenåpningen tidlig i mai

I starten av mai skal regjeringen vurdere om det er trygt nok å gjennomføre neste trinn i gjenåpningsplanen.

– I første halvdel av mai vil vi vurdere om forholdene ligger til rette for å gjennomføre trinn 2 i gjenåpningsplanen i løpet av mai måned. Det vil selvsagt være avhengig av smittesituasjonen, sykdomsbyrden og kapasiteten i helsevesenet, sa statsministeren.

I trinn 2 vil regjeringen prioritere lettelser for barn og unge og studenter. Men det vil også komme lettelser for de bredere lag av befolkningen. Det betyr blant annet mer fysisk undervisning, at flere kan samles hjemme og i forbindelse med arrangementer og at skjenketiden utvides til midnatt.

Store deler av Norge må fortsatt leve med strenge tiltak

Statsministeren bekrefter at folk som bor i Oslo og Viken fortsatt må leve under strengere begrensninger enn andre deler av landet.

Solberg medga at «det er vanskelig å si» når også folk som bor i Oslo og Viken for fullt kan ta del i gjenåpningen av Norge, som hun varslet kunne starte i slutten av denne uka. Regjeringen lemper på de nasjonale tiltakene, men i Oslo og Viken er det innført regionale og lokale smitteverntiltak, som trumfer de nasjonale.

– Oslo og Viken er kjernesteder for mye av smitten i Norge nå, og det er klart at v må se et enda lavere smittetrykk i Oslo før man kan åpne mye, sa statsministeren, og viste til de lokale tiltakene i hovedstaden.

– Så det er opp til lokalpolitikerne i Oslo å vurdere akkurat når de kan åpne litt. Det er fortsatt høyt smittetrykk og at det er grunnen til at vi forlenget tiltakene for områdene rundt Oslo i Viken med to uker. Det er klart at det tar litt lengre tid, sa hun.

Mer fysisk undervisning for studenter der det er liten smitte

Regjeringen åpner for at studenter i områder uten høy smitte får mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken.

– Mange studenter ved fagskoler, høyskoler og universiteter kan nå være mer fysisk til stede ved undervisning og at lesesaler og bibliotek kan holde åpent med smitteverntiltak, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Dagens tiltak i de 20 kommunene i Viken som har regionale tiltak fastsatt av regjeringen, og kommuner med strenge lokale forskrifter, slik som Oslo kommune, videreføres.

Barn som driver kultur, likestilles med idrettsbarna

Samme regler vil heretter gjelde for barn som driver med kulturaktiviteter som for dem som er i barneidretten. Det betyr flere tilskuere på arrangementer.

– Også de som driver med andre fritidsaktiviteter enn idrett, kan nå være inntil 50 personer til stede. Idrett og kulturarrangementer behandles nå likt. Det vil kunne være 100 tilskuere hvis det er fast tilviste plasser, slik regelen er for andre arrangementer, sier Barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Disse reglene gjelder fra fredag

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
 • Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter à 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Disse anbefalingene gjelder for hele landet

Hold 1 meter avstand. Hold hendene rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand (nytt).
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene er på gult nivå i tråd med trafikklysmodellen.

Arbeidsliv

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Handelsnæringen

 • Åpent med smitteverntiltak jf. egen bransjestandard og krav i forskrift.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. (Nytt)
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Høyere utdanning

 • Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Tilgang til lesesaler og bibliotek. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres. (Nytt)
Publisert: