Her er problemet Solveig Horne sliter med å løse

Dette er barne- og likestillingsminister Solveig Hornes (Frp) største hodepine: Hvordan få de som jobber med barn til å snakke med dem?

 • Thomas Ergo
  Thomas Ergo
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Det er åtte måneder siden Horne (Frp) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) trommet sammen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, helseforetakene og tilsynsmyndighetene for å gjennomgå tilsynsrapporten om tenåringsjenta «Ida». Fredag møtte hun de samme aktørene for å gjennomgå hva den rystende rapporten har ført til.

På møtet ble Horne særlig orientert om hvordan myndighetene har økt trykket på tre områder hvor det sviktet grovt i «Ida»s tilfelle:

 • Tvangsbruk mot barn og unge skal begrenses.
 • Samarbeidet mellom tjenestene som jobber med barn og unge skal bli mer forpliktende.
 • Barn og ungdom skal lyttes til.

Horne sier at fylkeslege Helga Arianson, som ledet granskingen av «Ida»s sak, trakk fram at den har fått mye mer oppmerksomhet enn hun hadde forventet.

– Jeg ser at rapporten bidrar til endringer og en god utvikling i barnevernet, helseforetakene, Helsedirektoratet og tilsynsmyndighetene. Blant annet har brukernes stemme kommet mer inn i hver enkelt tjeneste. Tjenestene er blitt mer bevisste på å lytte til barna, sier Horne til Aftenbladet.

Les også

Rapport: En av fem unge er utrygge på barneverninstitusjon

– Svikter fortsatt

Samtidig fortalte både Arianson og andre på møtet at myndighetene har en vei å gå før de er gode nok til å snakke med barn. Det ble bekreftet senest torsdag, da barnevoldsutvalgets utredning (ekstern lenke) dokumenterte hvordan vold og seksuelle overgrep mot barn har fått pågå i årevis. Et trekk ved flere av enkeltsakene utvalget gjennomgikk var at barnevernet og andre instanser ikke snakket med de overgrepsutsatte barna. Det finnes allerede opplæringsprogrammer på feltet i statlige og kommunale tjenester.

– Likevel svikter vi fortsatt de mest utsatte barna ved ikke å forstå dem godt nok. Hvis noen har nøkkelen til hvordan tjenestene kan bli enda bedre til å snakke med barn, vil jeg gjerne høre om det.

Her er barne- og likestillingsminister Solveig Horne sammen med helseminister Bent Høie da de møtte topper fra direktorater, helsevesen, barnevern og tilsynsmyndigheten i fjor høst for å gjennomgå granskingen av «Ida»s sak.

«Husk å snakke med barnet!»

– Er du rådvill?

– Ikke rådvill. Men jeg blir oppgitt. I noen tilfeller tror jeg det handler om gamle holdninger om at man ikke skal snakke med barna om tema som er vanskelige, sier Horne.

Hun sier et enstemmig storting har vedtatt at barn skal lyttes til, og hun vil ha trykk på opplæringen på feltet.

– Vi må se om vi klarer å klekke ut noen nye ideer, blant annet i kompetansesatsingen i barnevernsreformen, sier hun.

Horne understreker samtidig at kommunene og lokalpolitikere har et ansvar for at barnevernsansatte har kunnskap om og praktiske ferdigheter i å snakke med barn.

– Når man får inn en ny barnevernssak bør det stå følgende øverst på arket: Husk å snakke med barnet!

Hvis du ennå ikke har lest den prisvinnende reportasjen som skapte nasjonal debatt om barnevernet: Glassjenta

Flere tiltak på gang

Men Horne mener at det er mye positivt på gang i kjølvannet av «Glassjenta»-saken: Det er kommet på plass bedre samarbeidsavtaler mellom barnevernet og helsevesenet. Flere opplæringsprogrammer er igangsatt i barnevernet. Rapporteringen fra barnevernsinstitusjoner er blitt bedre.

– Direktoratet sier samtidig at vi har utfordringer med kvaliteten på barnevernstjenestene. Kompetanseløftet skjer ikke raskt nok. Vi må skru opp tempoet, sier Horne.

Andre tiltak på gang er at barn i barnevernet skal få bedre psykisk helsehjelp. Ungdomspsykiatrien skal fra høsten av få en barnevernsansvarlig som kontaktpunkt for barnevernet. Og egne barnevernsinstitusjoner som samarbeider tett med psykiatrisk psykiatrisk helsepersonell er under utvikling.

Les også

Horne og Høie med hjelp til de sykeste barnevernsbarna

Grep mot tvang

Statens helsetilsyn fortalte Horne at fylkesmennene er blitt flinkere til å se helheten når de gjennomgår rapporter om tvang mot barn. «Ida»-rapporten avdekket en praksis der hver enkelt tvangsprotokoll ble sjekket ut. Men ingen lamper blinket da «Ida» gjentatte ganger ble utsatt for tvangsinngrep.

– Hver for seg kan tvangsinngrepene virke godt begrunnet. Men når man ser helheten, kan tvangsbruken være for omfattende. Nå forsøker både barnevernet og tilsynsmyndigheten å se den samlede tvangsbruken i sammenheng, sier Horne.

«Ida» ble plassert på en øde institusjon 130 mil hjemmefra selv om barnevernet ville ha henne i nærmiljøet. Hun er ikke den eneste. Hva gjør regjeringen med det?

Grep mot langflyttinger

«Ida» ble tvangsflyttet til en institusjon 130 mil hjemmefra, selv om barnevernstjenesten ba om en institusjon i nærområdet. Aftenbladet avdekket i fjor at barnevernet ved utgangen av 2015 hadde flyttet 478 barn til en annen landsdel enn de var fra. Likevel stemte Stortinget nylig ned et forslag fra Sp om en nærhetsreform. Horne sier flere av de foreslått tiltakene ligger inne i hennes barnevernsreform, som Stortinget samtidig vedtok.

– Kommunene vil dessuten få større frihet og barn skal i større grad få medvirke i valg av institusjon. Direktoratet jobber også med at nærhet i større grad skal vektlegges når institusjon og fosterhjem velges, sier Horne.

I kjølvannet av «Glassjenta»-saken besluttet for øvrig Helsetilsynet å gjennomføre et tilsyn av alle barnevernsinstitusjoner i landet. Det er første gang et slikt landsomfattende tilsyn gjennomføres, og det vil skje i 2018 og 2019.

Les også

 1. Kjersti Toppe (Sp): Regjeringa bør skrote marknadstankegangen i barnevernet

Publisert:

Glassjenta

 1. Nasjonal rapport etter Glassjenta: Snakker med barna, men hører ikke på dem

 2. – Hvorfor har disse barna ikke fått en offisiell unnskyldning fra myndighetene, slik andre grupper har fått?

 3. Solveig Horne vil rydde opp i barnevernstjenester

 4. Derfor gir hun Horne terningkast 3

 5. «Glassjenta» så at Solveig Horne var i byen. Og inviterte på en kopp kaffe.

 6. Dette er Solveig Hornes største hodepine

 1. Glassjenta
 2. Barnevern
 3. Politikk