Forvaringsdom på ti år blir stående

En mann (54) ble i lagmannsretten dømt til forvaring i ti år etter å ha gjort kona blind. Saken ble anket til Høyesterett, men landets øverste domstol ville ikke ta saken opp til behandling.