Tiltaksplan for å få ned ungdomskriminaliteten

Forebygging er helt avgjørende for å få ned kriminaliteten blant unge, mener justisministeren.