Kommunene får 5 nye helsemilliarder

Regjeringen foreslår å overføre 5 milliarder helsekroner fra staten til kommunene for å følge opp intensjonene i samhandlingsreformen.