Stordalen: - Giftdom en seier for miljøbevegelsen

Investor Petter Stordalen er fornøyd med at to selskaper mandag ble dømt for ulovlig dumping av giftig masse i Bunnefjorden.