Positiv nettutvikling for Media Norge

Media Norge opplever en positiv utvikling på nett, mens annonsemarkedet for papiravisene faller.