Foreslår forbud mot tungtransport på søndager

Miljøpartiet De Grønne ber Samferdselsdepartementet vurdere et forbud mot tungtransport på norske veier på søndagene.