KS: - Ubetalt milliardregning etter barnehager

Norske kommuner mener at staten ikke har innfridd sine løfter om fullfinansiering av barnehagesatsingen. KS viser til en ubetalt regning på 1,5 milliarder kroner og har sendt brev til «barnehagekameratene» på Stortinget.