• Pål Christensen

- Altfor få bruker refleks

Kun 15 prosent av voksne fotgjengere bruker refleks, viser en fersk telling fra sju fylker. I 2008 og 2007 brukte 16 prosent refleks.