Professor: - Unødvendig å endre budsjettplanene

De norske budsjettrammene er så vide at regjeringen kan redusere oljepengebruken uten at det trenger få merkbare følger, mener økonomiprofessor Ola Grytten.