- Videreføring av veksten i kommuneøkonomien

Fagforbundet, som er den viktigste arbeidstakerorganisasjonen i kommunesektoren, mener tallene i kommuneproposisjonen viser en videreføring av veksten i kommuneøkonomien.