Svak økning i infeksjoner gjennom mat

Det totale antallet meldte tilfeller av matbårne infeksjoner viste en svak økning i 2009 sammenlignet med året før.