Stortinget ber næringslivet holde seg unna Vest-Sahara

Det er full enighet i Stortinget om at næringslivet må holde seg unna investeringer og virksomhet i Vest-Sahara.