Vil tilby lappen på skolen

Kommunalministeren ønsker på sikt på sikt å tilby førerkortopplæring på alle videregående skoler. Nå blir det forsøksordning ved ti skoler ti fylker.