Innvandring gir høy folkevekst - Øst-Europa øker

Når Statistisk sentralbyrå tror at folketallet i Norge vil øke med 2 millioner de kommende 50 årene, er det fortsatt høy innvandring som er hovedårsaken.