Ekspert: - Bare nye regler kan hindre flere ulykker

Mange helikopterulykker kunne vært unngått om helikoptrene hadde hatt to motorer og to piloter, tror flyger og helikopterekspert Per Gram.