Kleppa vil gjøre det enklere å stemme

Valglokaler med lengre åpningstider, flere todagersvalg og mulighet til å avlegge stemme ekstra tidlig, er blant regjeringens forslag til endringer i valg— og kommuneloven.