• Jarle Aasland

Musikere i opprop mot fildeling

Nesten 300 norske musikere og opphavsmenn har skrevet under på et opprop mot ulovlig fildeling.