• Det er kun plass til seks-sju tilhørere i starten av saken mot «Lommemannen».

Ber om lukkede dører i «lommemannsaken»

18 av bistandsadvokatene i lommemann-saken har varslet at de vil ha lukkede dører når klientene skal forklare seg i retten.