Biskop tar oppgjør med fremmedfrykt i kristne miljøer

Biskop Tor B. Jørgensen tar et oppgjør med det han hevder er utbredt fremmedfrykt i kristne miljøer, og han vil også ha en debatt om prekestolens politiske rolle.