Toppen nådd for sild og makrell

Det eventyrlige fisket etter sild, makrell og andre pelagiske bestander kan ha nådd et toppunkt i år. Bestandene er i retur, og havforskerne vil sette kvotebremsene på til neste år.