H1N1-smittet kvinne i respirator

Tilstanden er alvorlig for en svineinfluensasyk kvinne i begynnelsen av 20-årene. Hun får pustehjelp og er isolert ved St. Olavs hospital i Trondheim.